Brug af billeder.

Billeder fortæller historier og skaber liv. Vi vil ikke undvære billeder, men i foreningens blade og især på hjemmesiden er der grænser for, hvilke billeder I må bruge. Vær særligt på vagt når billederne viser børn og unge.

Billeder med begrænsninger
Mennesker har altid skabt og brugt billeder. Billeder taler et sprog, der ofte fortæller mere end ord.Men når der er tale om fotografier, er der grænser for, hvilke billeder foreningen kan bruge i sit blad eller på hjemmesiden.
Specielt skal der tages hensyn til børn og til den enkeltes beskyttelse mod freds- og ærekrænkelser.

Hvilke billeder må vi tage ?  

Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå.
Et idrætsanlæg vil normalt være et frit tilgængeligt sted.

Fotografering af børn under 15 år kræver i princippet forældrenes tilladelse.
Det er dog tilladt at tage situationsbilleder med børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, med mindre man er blevet bedt om at lade være.

 

Hvilke billeder må vi offentliggøre ?  

Den, der vil offentliggøre et billede på tryk eller internet, må overveje
om billedet er lovligt optaget

om billedet er ophavsretsligt beskyttet

om det vil være krænkende for nogen, at billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår.


Billeder på internettet

Mulighederne for at offentliggøre billeder på internettet er mere restriktive end i f.eks. foreningens blad. På internettet får billedet i princippet en uendelig offentliggørelse, mens et blad har en mere begrænset udbredelse.

Offentliggørelse af et foto af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, og den slags er omfattet af persondataloven.

Datatilsynet har lavet retningslinier for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven. Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde. Datatilsynet skelner mellem

situationsbilleder
portrætbilleder

Hvad der er hvad, bestemmes ud fra formålet med billedet.

Situationsbilleder
Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet, hvis
billedet vurderes som harmløst

billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted.
Billeder fra arrangementer – f.eks. et fodboldstævne, en badmintonskole, en reception – kan normalt frit offentliggøres.

Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.

Portrætbilleder
Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse – samtykke – fra personen på billedet.
Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse.

Det gælder f.eks. også holdbilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet.
Man må gerne offentliggøre billedet, men det kræver samtykke fra hver enkelt – og fra forældrene, hvis holddeltagerne er under 15 år.
Det er ikke nok, at en træner, et bestyrelsesmedlem eller andre fra foreningen giver tilladelse.

I princippet er mundtligt samtykke nok, men da det er foreningen, der skal kunne bevise, at den har fået lov at vise billedet, vil det være en god idé med et skriftligt samtykke.

EF-domstolen har i november 2003 afsagt en dom, der ligger på linie med Datatilsynets vejledning – nemlig at det er ulovligt at offentliggøre billeder af og private oplysninger om andre på internettet, hvis ikke de har givet tilladelse.

Hvornår må vi bruge web-kamera ?  

Det korte råd om brug af web-kamera på en forenings hjemmeside er: Lad være.
Det gælder også ved anden elektronisk overførsel af billeder f.eks. via mobiltelefon.

Hvis det vil være muligt at genkende personer, der ses via kameraet, kræver transmissionen tilladelse fra hver enkelt, der er til stede. I praksis betyder det skriftlig tilladelse. Hvis personerne er under 15 år, er det deres forældre, der skal give tilladelse.

Det skyldes, at offentliggørelse af et billede af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, og den slags er beskyttet af persondataloven.

 

Link og yderligere information på DGIs hjemmeside, her.

 

Kilde: DGI.dk

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Hovedafdelingen Hovedafdelingen Billeder på nettet