rif

 

Rønnede Idrætsforening

Hovedgeneralforsamling den 18. februar 2020 kl. 19:00.

Referat.

 1. Andy Vilson og Peter Christensen valgt til stemmetællere

             Knud Olsgaard valgt til dirigent

             Knud konstateret at generalforsamlingen er varslet som angivet i vedtægterne.

 1. Formandens beretning: Thomas læste beretningen
 2. a) Dalende medlemstal.
 3. b) Ny hjemmeside, forventes uploadet i starten af marts.
 4. c) Nye lager faciliteter i hallen taget i brug, mangler blot det sidste ”hegn”.
 5. d) Lillian desværre gået bort, et stort tab for RIF, specielt hos Forældreforeningen yde hun en stor indsats.
 6. e) Vennerne ser sig om hvem der kan køre Banko og Halfest videre, der foregår pt. snakke mellem Vennerne og Forældreforeningen, men indtil videre kan der stadig søges støtte så længe der er penge i kassen. Halfesten i 2020 er på plads.
 7. f) Line dance har valgt at starte for sig selv og RIF har støttet der opstart med et beløb der svarede til det de havde i kassen da de forlod RIF.

Beretningen blev godkendt.

 1. Knud Green fremlægger regnskab, et mindre overskud på driften og reklameindtægterne. Egenkapitalen er øget i 2019.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Budget for 2020 fremlagt.

             Der er afsat ekstra midler til ny hjemmeside.

             Hovedbestyrelsen skal finde en løsning på medlemskab / kontingent til Hovedafdelingen vedr. Badminton bane der udlejes på timebasis samt Gymnastik der er startet med ”DropIn” hold.

             Spørgsmål vedr. manglende afsætning af penge til Fællesannonce blev diskuteret bla. er der usikkerhed om manglende kendskab til at vi har en Svømmeafdeling. Det blev aftalt at spørgsmålet tages op på først kommende Hovedbestyrelsesmøde, hvor det afgøres om vi skal have en fællesannonce eller en anden løsning skal findes.

Budget blev taget til efterretning med disse kommentarer.

 1. Ingen indkomne forslag.
 1. Ny formand er Vagn Pedersen.

             Ny Sekretær er Dorthe Brorson Green

 1. 1. Suppleant Kjeld Pedersen - genvalgt.
 2. Suppleant Lars Kristensen – genvalgt.
 1. 1. Revisor Annette – genvalgt.
 1. 1. Revisorsuppleant Rolf - genvalgt.
 1. Eventuelt.

             Første Hovedbestyrelsesmøde bliver den 09.03.2020 kl. 19:00

___________________                           ____________________

Dirigent Knud Olsgaard                              Referent Vagn Pedersen

Hovedforeningens artikler

Hovedgeneralforsamling den 18. februar 2020 Referat Hovedgeneralforsamling den 18. februar 2020 Referat onsdag, 19. februar 2020   Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 18. februar 2020 kl. 19:00. Referat. Andy Vilson og Peter Christensen valgt til stemmetællere              Knud Olsgaard... Læs mere
Faxe kommunes Ejendomsstrategi, Opdatering Faxe kommunes Ejendomsstrategi, Opdatering mandag, 22. juni 2015 Opdatering 22.06.2015 Fra Faxe kommunes hjemmeside kan man nu læse hvad det endelige resultat blev af Ejendomsstrategi for Rønnede, herunder Rønnede Idrætsforening konklutionen må være at den nye strategi ikke... Læs mere
Klublivdanmark.dk, dine nye sponsor muligheder Klublivdanmark.dk, dine nye sponsor muligheder lørdag, 30. maj 2015 Nye sponser mulighed for dig der vil støtte RIF Her kan du læse mere om hvordan du kan støtte RIF gennem Klubdanmark.dk Men grundlæggende går det ud på at hver gang du bruger dit DK-kort i tilmeldte forretninger... Læs mere
Hovedgeneralforsamling, referat og beretning Hovedgeneralforsamling, referat og beretning søndag, 15. februar 2015   Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet (med hjælp fra Knud... Læs mere
 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 3. februar 2015. tirsdag, 20. januar 2015 Så er det ved at være tid til den årlige generalforsamling i Hovedafdelingen, alle medlemmer af Rønnede Idrætsforening er velkommen. Vi afholder generalforsamlingen tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19:00 i klublokalet... Læs mere
Renovering af vores gymnastiksal og hal Renovering af vores gymnastiksal og hal søndag, 13. juli 2014   Formanden for Rønnede Idrætsforening Vagn Pedersen var på rundgang med Rønnede Hallens og Møllevangsskolens Teknisk Serviceleder Jørgen Lyngså Larsen fredag den 11. juli og her kunne man se at der... Læs mere
Hjertestarter Hjertestarter søndag, 13. juli 2014        I 2010 fik Rønnede Idrætsforening mulighed for at indkøbe en hjertestarter med hjælp fra Nordes-Fonden. Hjertestarteren er placeret i Rønnede Hallen ved indgangen til vores cafeteria... Læs mere
Referat Hovedgeneralforsamling 13.02.2014 Referat Hovedgeneralforsamling 13.02.2014 tirsdag, 25. februar 2014 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet. a. Valg af stemmetællere... Læs mere
Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. tirsdag, 25. februar 2014 Rønnede Idrætsforening Hovedgeneralforsamling den 13. februar 2014. Referat. Grundet afbud fra Hovedbestyrelsens sekretær påtog Vagn Pedersen sig opgaven at skrive referatet fra mødet. a. Valg af stemmetællere... Læs mere
Rønnede Idrætsforening vedtægter torsdag, 14. februar 2013 § 1            Foreningens navn m.v. § 2            Foreningens formål § 3           ... Læs mere
Børneattester lørdag, 18. februar 2012 Børneattester er en nødvendig pligt   Reglerne om børneattester skal medvirke til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få en opgave eller et job, hvor han eller hun er i... Læs mere

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Hovedafdelingen Hovedafdelingen Artikler