Samværspolitik og børneattester

Samværspolitik 

Rønnede I.F. Gymnastik samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelle overgreb. Tillige ønsker vi med samværspolitikken at skabe trygge rammer baseret på sund fornuft, en rar omgangstone og væremåde udøvere, forældre, instruktører, ledere og øvrige frivillige imellem.

Alle ansatte, frivillige, ledere og medlemmer med direkte tilknytning til foreningen skal være bekendt med samværspolitikken. Rønnede I.F. Gymnastik ønsker at skabe og vedligeholde en kultur, hvor man generelt interesserer sig for hinandens arbejde, udveksler erfaringer og involverer forældre borgere.

Nedenstående er foreningens generelle retningslinjer for trænere, instruktørers og lederes færden:

 • Trænere, instruktører og ledere skal altid være bevidste om deres rolle som voksne rollemodeller for børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere skal sikre, og selv praktisere, en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
 • Trænere, instruktører og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
 • Trænere, instruktører og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Tilsigtet berøring, der kan opfattes krænkende er totalt uacceptabelt.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
 • Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

De følgende retningslinjer beskriver, hvordan foreningen ønsker at vi alle opfører os over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i den daglige gang i foreningen.

Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig.

 • I foreningen taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 • Drillerier og mobning accepteres ikke.
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Brug af mobiltelefon under træning accepteres ikke med mindre andet er aftalt med træneren.
 • Fotografering af udøvere i omklædningssituationer og situationer, der kan opfattes krænkende accepteres ikke.
 • I forbindelse med ture/træning med overnatning er der altid mindst 2 voksne med og trænere, instruktører og ledere af det modsatte køn sover ikke alene sammen med børn af modsatte køn.
 • Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktørerne/trænerne gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte formanden, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 • Rønnede I.F: Gymnastik har den holdning, at alle former for seksuel kontakt mellem trænere / ledere / instruktører og de børn og unge under 18 år, som de træner, er helt uacceptable. (Se "skole-lærer paragraffen" - straffelovens §223). Vi opfordre til at skulle tilfældet ske at bestyrelsen underrettes.

Børneattester

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen at foreninger indhenter børneattester ved ny ansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Alle som er ansat eller tilknyttet Rønnede I.F. Gymnastik skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2. år give samtykke til at Rønnede I.F. Gymnastik indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.

Børneattester opbevares af Hovedforeningens formand. Spørgsmål om børneattester bedes rettet til formanden for Rønnede I.F. Gymnastik.

Ved en evt. positiv attest følges DGI's procedure og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.

Opmærksomheden henledes også på "skolelærer-paragraffen" (straffelovens §223) om beskyttelse af børn og unge under 18 år som alle voksne i foreningen skal være bekendt med.

skolelærer-paragraffen (straffelovens §223)
Denne paragraf siger, at hvis man er lærer, træner, leder eller lignende og varetager undervisning, må man ikke samtidig have et seksuelt forhold til en person under 18 år.

Nyt fra Gymnastik

Gymnastik velkomstfolder Gymnastik velkomstfolder tirsdag, 28. august 2018   Velkommen til Rønnede I.F. Gymnastik Velkommen til Rønnede IF Gymnastik. Vi er en aktiv gymnastikafdeling med et bredt tilbud for børn og voksne i alle aldre. Bag Rønnede IF Gymnastik sidder en bestyrelse af frivillige kræfter. Vi... Læs mere
Gymnastik Beredskabsplan for sikkerhed tirsdag, 28. august 2018 Beredskabsplan for springsikkerhed i Rønnede IF Gymnastik afdeling Personskade Hvis en person kommer til skade ved træning i Rønnede IF Gymnastik afdeling, skal følgende iværksættes:   Hændelse Livstruende hændelse ... Læs mere
Gymnastik Regler for færden m.m. tirsdag, 28. august 2018 Regler i Rønnede IF Gymnastik afdeling ­­­­­­­­­­­­­­­­ For at vi alle sammen kan ha det så rart som muligt i Rønnede IF Gymnastik, er det vigtigt at vi alle har en fælles forståelse og spilleregler for, hvordan vi er sammen... Læs mere
Gymnastik samværspolitik tirsdag, 28. august 2018 Samværspolitik og børneattester Samværspolitik  Rønnede I.F. Gymnastik samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at... Læs mere
Gymnastik instruktører mandag, 28. august 2017 Information om vores instruktører : Laila Gunthel: Jeg er 52 år og bor udenfor RønnedeJeg har gennem et par år selv gået til yoga i Rønnede Gymnastikforeningen og var så heldig at få tilbud om, at være træner for holdet.Yoga har været et... Læs mere
Gymnastik program sæson 17/18 Gymnastik program sæson 17/18 mandag, 3. juli 2017 Vi starter sæsonen i uge 35 (Som er en prøve uge) Der er åben for tilmeldinger og visse hold er der begrænset pladser på. Tilmelder man sig et hold og fortryder efter prøveugen får man sine penge retur. S... Læs mere
Gymnastikopvisning sæson 16-17 Gymnastikopvisning sæson 16-17 tirsdag, 31. januar 2017   Rønnede IF gymnastik invitere til vores lokalopvisning i Rønnede hallen lørdag d. 25 marts 2017 kl. 14.00 Vi byder på super dag fyldt med flot gymnastik lige fra vores små Dansemus til vores dygtige springhold... Læs mere
Gymnastik Generalforsamling 2017 Gymnastik Generalforsamling 2017 tirsdag, 31. januar 2017 Generalforsamling R.I.F. Gymnastik Rønnede Idrætsforening, gymnastik afholder Generalforsamling den 22. februar 2016 kl. 19:00 i mødelokalet over Rønnede Hallen       Dagsorden: a. Valg af stemm... Læs mere

 

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Idrætsgrene Gymnastik Artikler Gymnastik Nyt fra Gymnastik Gymnastik samværspolitik